GUSTAV ENGLUND
Teaterregissör

gustavenglund@gmail.com
+46707956646


CV

UTBILDNING

TEATERREGI, kandidatexamen

Stockholms dramatiska högskola STDH/SKH, 2014-2017

TEATERVETENSKAP

Stockholms Universitet, 2007-2012

SKARA SKOLSCEN
Yrkesförberedande skådespelarutbildning, 2006-2007


PROJEKT

Kommande:

MATTEUSPASSIONEN
av Tom SIlkeberg
Regionteatern Blekinge & Kronoberg
Premiär oktober 2021

TBA
Kungliga Operan
Premiär augusti 2022


Tidigare:

SYSSLOLÖSA UNGA MÄN MED
TILLGÅNG TILL VAPEN
av Annika Nyman
Göteborgs stadsteater, 2020

UTROTNING
av Olga Bach
Turteatern, Stockholm 2019

FÄLTANTECKNINGAR FRÅN VÄRLDENS ÄNDE
av Jörgen Dahlqvist
I samarbete med Teatr Weimar, Stockholm 2019

EDEN
Inkonst, Malmö 2018

TYSTNADEN
av Jörgen Dalhqvist
Teatr Weimar, Malmö 2018

FLADDRET
av Annika Nyman och Gustav Englund

Ung scen/öst, Östergötland 2017

TRE SYSTRAR SOM INTE ÄR SYSTRAR
av Gertrude Stein

Teater Mutation/Stockholms dramatiska högskola
StDH och Inkonst, Stockolm & Malmö 2017

STEIN CONCRETE: AN AUDITIV INVESTIGATION OF TEXTS BY GERTRUDE STEIN
Transistor Live/Teatr Weimar, Inter art center, Malmö 2016

KAIN, ABEL, BOYS WILL BE BOYS
av Annika Nyman
Teater Mutation
Kulturhuset Stadsteater/Fri scen & Inkonst, Stockholm & Malmö 2016

MANNEN I KORRIDOREN
av Marguerite Duras
Stockholms dramatiska högskola, 2016

MACBETH
av William Shakespeare
Stockholms dramatiska högskola, 2015

DÖ KLUBBDÖDEN
av Isabel Crus Liljegren
Dramalabbet, Stockholm 2013

OUR GOLDEN GIRL
av Marlene Jonsson
Dramalabbet/Kulturobservatoriet, Stockholm 2013

VIKTEN AV NOGGRANN HANDHYGIEN
FÖR ATT UNDVIKA SMITTSPRIDNING PÅ SOMMARLÄGER
av Annika Nyman
Dramalabbet, Stockholm 2012

ETT FÖREDRAG OM ATT FÖRSVINNA
av Moa Backman
UngaTur, Stockholm 2012

PROCESSEN
Fritt efter Franz Kafka
(även bearbetning, dramaturgi och scenografi)
Kulturobservatoriet, Barnens underjordiska scen, Dramalabbet, Teater Tribunalen, 2010

NATTENS BARN
Fritt efter Bram Stokers Dracula
(även bearbetning)
Kulturobservatoriet, Teater Replica, UngaTur, Stockholm 2009

KYLEN
av Megan Terry
Kitten p. projects. Stockholm 2007

AUSKULTERING
Auskultant till Staffan Valdemar Holm. Presidenterna av Werner Schwab. Dramaten. 2016.

UTMÄRKELSER

VÄSTERÅS STADS KULTURSTIPENDIUM
Arbetsstipendium, 2018