Tystnaden

Teatr Weimar, 2018

Tystnaden kretsar kring de motiv som finns i myten om Odysseus i mötet med sirenerna.

Nina Björk påminner oss i sin bok Sirenernas sång om Adornos beskrivning av hur den moderna människan skapades i det ögonblick Odysseus band sig fast vid masten för att få uppleva sirenernas sång och därigenom övervann naturen. Att samtidigt ge efter och tygla sina begär blir till en civilisationshandling som konstituerar det moderna.

När Kafka skriver samma myt är resultatet dock ett helt annat: Odysseus har bundit fast sig vid masten, till och med satt vax i öronen, men sirenerna sjunger inte längre – de är tysta. Människan (och mannens) makt över naturen är därmed bruten. Tystnaden blir ett sätt att ta kontroll över sitt eget liv och sitt eget öde.

Tystnaden är en monolog som beskriver och gör upp med en manlighet i kris, en som inte längre kan diktera villkoren för det offentliga, varken mannen inte längre har tolkningsföreträde kring vad som är tillåtet eller inte, och vars blick därigenom inte längre definierar en självklar begärsposition. Texten leker med referenser till Bergmans filmiska universum, grekiska myter, filosofi och populärkultur.

Text: Jörgen Dahlqvist
Regi:
Gustav Englund
Ljuddesign:
Niclas Anderstedt Lindgren
Ljusdesign:
Mira Svanberg
Scenografi & kostym:
Annika Tosti
Medverkande:
Rasmus Luthander


Mark